„Revoluční” přívěsky na klíče podpoří dobrou věc

přívěsky na klíče FSV, Asistence o.p.s.

„Revoluční” přívěsky na klíče podpoří dobrou věc

Fakulta sociálních věd UK vydává k 30. výročí sametové revoluce speciální edici propagačních předmětů – přívěsků na klíče. V prodeji budou od 17. září do 17. prosince.

Zájemci si je mohou zakoupit za symbolických 89,- Kč. Výtěžek z prodeje přívěsků (34 Kč z každého kusu) věnujeme neziskové organizaci Asistence.

S Asistencí spolupracuji od roku 2009, jejich práce je nedocenitelná. Kromě samotného poskytování asistenčních služeb, kterého občas využíváme i pro naše studenty, systematicky pracují na zlepšování životních podmínek nejen pro handicapované,“ říká děkanka Alice Němcová Tejkalová. „Právě díky lobování a upozorňujících akcí Asistence zbavila Praha v posledních deseti letech bariér významnou část MHD, z čehož profitují i rodiče malých dětí, krátkodobě nemocní nebo senioři,“ dodává.

Prodej probíhá každou středu od 13:00 do 15:00 v kanceláři Oddělení vnějších vztahů v budově Hollaru. Platbu v hotovosti či kartou lze provést v pokladně (místnost vedle kanceláře Oddělení vnějších vztahů). Kontakt: Marianna Zapotilová, M.A., marianna.zapotilova@fsv.cuni.cz.

Asistence o.p.s. poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Jejich programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci, doplněné o dobrovolnický program, ergoterapii a peer konzultace s rodinnými příslušníky. Pořádají také kampaň Asistujeme.cz s cílem propojit organizace z celé ČR s potenciálními asistenty a asistentkami. Osobním asistentem se může stát každý, kdo má chuť pomáhat a projde školením, práce je samozřejmě placená, ale pomáhat můžete i dobrovolně.

Pokud byste chtěli pomáhat při studiu přímo svým handicapovaným spolužačkám nebo spolužákům, a mít tak maximálně smysluplnou brigádu, můžete se registrovat do univerzitního programu asistence v UK Pointu.

klicenka FSV UK 89