Rektor jmenoval novou děkanku FSV UK

jmenování děkanky FSV UK

Rektor jmenoval novou děkanku FSV UK

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima jmenoval v úterý 9. ledna Alici Němcovou Tejkalovou děkankou Fakulty sociálních věd. Jmenovací dekret předal dosavadní ředitelce Institutu komunikačních studií a žurnalistiky před zasedáním akademického senátu, který ji v říjnu 2017 děkankou zvolil. Profesor Zima i odcházející děkan Jakub Končelík, který v čele fakulty strávil osm let, popřáli doktorce Němcové Tejkalové hodně síly ke splnění úkolů, které před FSV v příštích letech stojí.

Na únorovém zasedání požádá Alice Němcová Tejkalová senátory o schválení členů svého proděkanského týmu a kolegia. Jejím statutárním zástupcem a proděkanem pro vědu by měl být uznávaný historik profesor Jaroslav Kučera, který je i stálým hostujícím profesorem na Universität Konstanz. Proděkanem pro studijní záležitosti úspěšný mladý pedagog a vědec, docent Ladislav Krištoufek, ekonom, který v minulosti vedl studijní komisi fakultního senátu. Členem kolegia pro přípravu a konzultaci strategických dokumentů bude emeritní děkan Fakulty sociálních věd profesor Jan Ámos Víšek, členkou kolegia pro cizojazyčné studijní programy doktorka Malvína Krausz Hladká z Institutu politologických studií. Ze stávajícího týmu děkana Končelíka by nová děkanka ráda spolupracovala s proděkankou pro zahraniční vztahy doktorkou Zuzanou Kasákovou, proděkankou pro doktorské studium, celoživotní vzdělávání a další vzdělávání zaměstnanců by měla být stávající proděkanka pro ekonomiku doktorka Natálie Švarcová a na pozicích proděkana pro rozvoj a proděkana pro zajišťování kvality a akreditační řízení zůstanou, pokud je senát schválí, politolog doktor Tomáš Karásek a mediální historik doktor Petr Bednařík.

Alice Němcová Tejkalová má za sebou úspěšnou kariéru sportovní televizní novinářky, věnovala se především sportu handicapovaných, stolnímu tenisu a požárnímu sportu, spolupracovala také s redakcí publicistiky České televize. Od roku 2014 je členkou kolegia rektora UK, od roku 2015 ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Založila a osm let vedla občanské sdružení Handisport.cz, dlouhodobě spolupracuje s neziskovými organizacemi Asistence o.p.s. a Člověk v tísni.