Projekty FSV UK získaly podporu GA ČR

Projekty FSV UK získaly podporu GA ČR

Projekty FSV UK získaly podporu GA ČR

V soutěži Grantové agentury ČR o prestižní grantové projekty v oblasti základního výzkumu uspělo letos 8 projektů FSV UK, z toho jeden spoluřešitelský. V dalším projektu, podávaném COŽP UK, je zapojen tým výzkumníků z IES FSV UK.

Počínaje rokem 2018 získaly podporu následující projekty:

 • doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D., Meta-analýzy determinant akciových výnosů
 • Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D., Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů
 • prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc., Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikačních studiích v letech (1950 -1976)
 • doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., Transakční aktivismus: české advokační organizace v komparativní perspektivě
 • Petr Janský, Ph.D., Daňové ráje a finanční tajemství
 • Mgr. Tomáš Ledvinka, Kulturní podmíněnost moderního přístupu k právní jinakosti: etnologická perspektiva
 • Dr. Paul Blokker, Transnacionální populismus a evropská demokracie

Dále byly vybrány projekty:

 • doc. PhDr. Petr Teplý Ph.D. spoluřešitelem za IES:
 • prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. hlavním řešitelem za COŽP UK:
 • Developing Hybrid Modelling Framework for Regulatory Impact Assessment: CGE-TIMES
  Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí