Program IMSISS nominován na Cenu Study In

Program IMSISS nominován na Cenu Study In

Program IMSISS nominován na Cenu Study In

Náš studijní program Erasmus Mundus Joint Master Degree, International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (EMJMD IMSISS) byl vybrán jako jeden ze šesti nejlepších projektů nominovaných na Cenu Study In v oblasti internacionalizace (v kategorii Počin v oblasti internacionalizace). Iniciativu Study In provozuje Dům zahraniční spolupráce s cílem propagovat české vysokoškolské vzdělávání v zahraničí a podporovat internacionalizaci českých vysokých škol.

Projekt iniciovaný vedoucím Katedry bezpečnostních studií IPS FSV UK a proděkanem pro rozvoj FSV UK JUDr. PhDr. Tomášem Karáskem, Ph.D. bude rovněž představen ve společné publikaci úspěšných projektů mezinárodního vzdělávání za rok 2020. 

EMJMD IMSISS je společným projektem konsorcia univerzit – vedle Univerzity Karlovy se na programu podílí University of Glasgow (jako lead institution), Dublin City University a od roku 2020 také Università degli Studi di Trento. Konsorcium poprvé získalo podporu Evropské komise v rámci soutěže EMJMD v roce 2016, na základě čehož se IMSISS stal prvním programem EMJMD na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Společně s dalším úspěšným programem Master in International Security Studies (MISS) vytváří silně internacionalizovaný studijní prostor, v jehož jádru stojí jako organizační součást Katedra bezpečnostních studií Institutu politologických studií FSV UK. Od počátku své realizace je program IMSISS velmi populární, o čemž svědčí více než tisíc přihlášek z celého světa, které konsorcium každý rok v rámci přijímacího řízení posuzuje.