Profesor Marek Nekula získal čestný doktorát Univerzity Karlovy

Profesor Marek Nekula s čestným doktorátem

Profesor Marek Nekula získal čestný doktorát Univerzity Karlovy

Ve středu 22. září 2021 proběhlo v aule Karolina předání čestných doktorátů Univerzity Karlovy. Vědeckou hodnost doctor honoris causa v oboru moderní dějiny převzal lingvista, vedoucí centra pro česká studia BOHEMICUM a profesor Ústavu slovanských jazyků a literatur na Univerzitě Řezno Marek Nekula.

Laudatio napsané prof. Jaroslavem Kučerou přednesla děkanka Fakulty sociálních věd doc. Alice Němcová Tejkalová: „Jak to sám Marek Nekula jednou formuloval, jeho akademickým domovem je jazykověda. Vystudoval bohemistiku a germanistiku a určitá obojživelnost charakterizovala jeho vědeckou činnost i nadále.(...) Jeho zájem přitahovali také mluvčí jazyků a sociální, kulturní a také lingvistické prostředí, v němž žili. Logicky se soustředil na dotyk a průnik českého a německého jazykového prostoru, pro jehož analýzu nabízí české země, přinejmenším do poloviny 20. století, nepřeberné množství studijního materiálu.“

Titul získal za mimořádné vědecké úspěchy a významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s UK. „Jedním z důvodů udělení čestného doktorátu je spolupráce adepta této hodnosti s Univerzitou Karlovou, případně s jinými českými institucemi. Ta je v případě Marka Nekuly dlouhodobá a rozsáhlá, neboť jmenování v Řezně jeho vazby k českému prostředí nijak neoslabilo. V uplynulých dvaceti letech například byl, případně stále ještě je, členem vědecké rady Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nebo evaluační komise Akademie věd České republiky pro filologické ústavy. Je spíše shodou okolností, že obzvlášť intenzivní vztahy udržuje v posledních letech s Fakultou sociálních věd. Jejich osou je společný bakalářský studijní program Česko-německá studia, jehož je Marek Nekula duchovním otcem a dodnes i vedoucím na německé straně,“ uvedla děkanka.

Foto: Michal Novotný, UK

Profesor Marek Nekula získává čestný doktorát

Profesor Nekula přednes

Profesor Nekula a zástupci FSV