Prof. Veselý vede expertní tým v přípravě strategie vzdělávací politiky

Prof. Veselý povede expertní tým v přípravě strategie vzdělávací politiky ČR

Prof. Veselý vede expertní tým v přípravě strategie vzdělávací politiky

V pondělí 7. ledna 2019 se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let.

Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Institutu sociologických studií FSV UK, který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (zde) a byl rovněž členem nezávislého expertního týmu pro evaluaci jejího naplňování.

Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má český vzdělávací systém směřovat,” uvedl prof. Arnošt Veselý.

Mezi členy expertního týmu je i Mgr. Daniel Prokop, který taktéž působí na Institutu sociologických studií FSV UK. 

Tisková zpráva na webu MŠMT