Prof. Kučera obdržel stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Prof. Kučera obdržel stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Prof. Kučera obdržel stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. obdržel stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy za celoživotní práci na rozvoji poznání v oblasti moderní historie a za rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Převzal si ji z rukou rektora na posledním zasedání Vědecké rady UK v letošním roce.

Profesor Kučera je předním historikem moderních dějin, který velkou část svého odborného života zaměřil na česko-německá témata. Na počátku 90. let 20. století patřil mezi první české historiky věnující se kritické reflexi poválečného odsunu německé menšiny v Československu, v dalších obdobích se věnoval mj. pohledu na česko-německé hospodářské dějiny a také makro pohledu na mírové uspořádání s Německem po druhé světové válce. Je uznávaným odborníkem nejen v ČR, ale i v zahraničí, především v Německu. V současné době působí jako proděkan pro vědu a výzkum na FSV UK, profesor Institutu mezinárodních studií FSV UK a člen Vědecké rady Univerzity Karlovy.

/ foto: Martin Pinkas /