Podzimní kolo žádostí o příspěvky z Fondu mobility

Podzimní kolo žádostí o příspěvky z Fondu mobility

Podzimní kolo žádostí o příspěvky z Fondu mobility

Oddělení zahraničních styků vyhlašuje podzimní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK.

Cílem Fondu mobility UK je finanční podpora zejména studijních či krátkodobých vědeckých a výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách. Nárok na podporu z Fondu mobility mají studenti prezenční formy studia a akademičtí pracovníci s úvazkem 0.5+.

Přihlášky prostřednictvím rektorátní aplikace lze podávat do 20. října 2020 (do 23:59).

Vyhlášku a podrobnější informace najdete na webu OZS.