Podpořte služby knihoven (Blended learning)

Podpořte služby knihoven (Blended learning)

Ústřední knihovna UK si vás dovoluje požádat o zapojení do dotazníkového šetření v projektu: Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami v roce 2022.

Blended learning je výuka, která využívá jak tradiční postupy, tak i elektronické nástroje. Může to být nahrávka živé přednášky v  ZOOM nebo MS Teams, vytváření digitálních knihoven studijních materiálů, promítání živého chatu ve výuce atd. 
 
V tomto dotazníkovém šetřením, které vám zabere zhruba 10 minut, by knihovna chtěla zjistit, kde jsou aktuální příležitosti rozvoje a jak pro vás inovovat služby, aby i knihovny držely tempo vývoje s probíhající změnou výukových metod.   

Dotazník je anonymní a vaše odpovědi knihovně umožní analyzovat existující praxi a potřeby univerzity s poskytováním služeb knihovny.