Podmínky přítomnosti veřejnosti u státních závěrečných zkoušek

Podmínky přítomnosti veřejnosti u státních závěrečných zkoušek FSV UK

Podmínky přítomnosti veřejnosti u státních závěrečných zkoušek

Na základě usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020, které umožňuje přítomnost maximálně 15 studentů při výuce, je možné konat státní závěrečnou zkoušku kromě nadále preferované distanční formy také prezenčním způsobem, kdy je možná účast veřejnosti.

Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Prohlášení odevzdají stejně jako studenti předsedovi či předsedkyni zkušební komise. Zároveň se v prostorách FSV UK mohou zdržovat pouze tehdy, pokud jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.