Čestné prohlášení COVID-19

Čestné prohlášení COVID-19

Studenti a studentky, kteří se účastní prezenční kontroly studia předmětu, musí poskytnout písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. 

Čestné prohlášení COVID-19

Statutory declaration COVID-19