Podcast De Facto s Tomášem Sedláčkem

Tomáš Sedláček s moderátorkou Danielou Tollingerovou

Podcast De Facto s Tomášem Sedláčkem

Ekonom, filozof, pedagog. Čím vším je a která profese je mu nejbližší? Jaká byla jeho studia - od školy základní až po školu vysokou? A co by vzkázal studentům FSV UK?

Dalším hostem fakultního podcastu byl Tomáš Sedláček, absolvent Institutu ekonomických studií. 

U mě je těžko poznat, jestli pracuju, nebo se bavím. A to je právě podle mě nejhezčí, co se člověku může stát. Já nedělám rozdíl mezi Hvězdnými válkami a Biblí a inflačním cílováním ČNB. Není to stejné, ale je to dělaný ze stejného fiktivního těsta. Já ať se dívám na cokoliv, tak u toho přemýšlím, jakým způsobem to sedí, nebo nesedí. Moje práce je snažit se dát současnému dění zejména ekonomický příběh, aby to mělo začátek a konec. Takhle začínala klasická ekonomie v rukou Adama Smithe a Descarta, že to byla nějaká úvaha, jak bude vypadat společnost, až společenské procesy proběhnou, až se vyčerpají,“ říká o svém profesním zaměření Sedláček. 

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. 

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.