Petr Janský startuje svůj projekt v rámci JUNIOR STAR

Janský

Petr Janský startuje svůj projekt v rámci JUNIOR STAR

Grantová agentura ČR vloni podpořila prvních 30 projektů grantové skupiny JUNIOR STAR na podporu začínajících badatelů. Z celkem 355 návrhů projektů uspěl i projekt pod vedením docenta Petra Janského z Institutu ekonomických studií FSV UK.

Pětileté projekty grantové skupiny JUNIOR STAR jsou určeny badatelům a badatelkám, kteří završili své doktorské studium maximálně před osmi lety. Zároveň publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají zkušenost s působením v zahraničí. JUNIOR STAR tak poskytuje příležitost začínajícím badatelům se osamostatnit, vést vlastní výzkum realizováním vlastních originálních myšlenek.

V projektu Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě (CORPTAX) přichází výzkumníci pod vedením docenta Petra Janského s hypotézou, že nadnárodní korporace se vyhýbají placení daní ze svého zisku. Využívají při tom kombinaci globalizace a suverenity zemí určovat si své daňové politiky.

„Nadnárodní korporace jsou zásadní součástí našeho globalizovaného světa a významně ovlivňují životy lidí. Jejich zdanění je častým tématem nejen vědeckých, ale i veřejných diskuzí. Cílem projektu JUNIOR STAR je určit, kolik platí nadnárodní korporace na daních, jaká část je zaplacena v daňových rájích a které faktory jsou pro to důležité,“ vysvětluje Petr Janský.

V návaznosti na hypotézu navrhuje Petr Janský se svým týmem nový teoretický rámec, který pomůže uchopit trilema korporátního zdanění. To podle nich spočívá v tom, že pouze dva ze tří cílů veřejných politik – globalizace, suverenita a daňový příjem – mohou být naplněny zároveň.

Pro tento výzkum navrhli novou empirickou metodologii, v rámci které budou využívat data z tzv. podávání zpráv podle zemí (country-by-country reporting) pro velké nadnárodní korporace. Získaná data zkombinují s dalšími zdroji. Cílem je vytvořit dosud nejúplnější datový soubor o nadnárodních korporacích a jejich zdanění a překonat tak nedostatek dat z minulých výzkumů.