Opatření proti šíření koronaviru na FSV UK

Opatření Covid-19

Opatření proti šíření koronaviru na FSV UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jménem vedení fakulty a po konzultaci s řediteli institutů a vedoucími center zveřejňujeme přehled opatření pro zajištění provozu fakulty v nadcházejícím období (celý text ke stažení zde). Tato opatření se mohou měnit v souvislosti s epidemiologickou situací a pouze rozvíjejí ta, která jsou platná a přijatá na úrovni veřejné správy a univerzity. Nastalá situace nás nijak netěší, ale cílem je zachovat co možná nejdéle a v co největším rozsahu kontaktní výuku bez rizika pro studenty a vyučující. Proto je zásadní také to, aby do výuky a zaměstnání lidé docházeli pouze bez příznaků respiračních onemocnění či zvýšené tělesné teploty. Věříme, že společně tuto situaci zvládneme a děkujeme vám všem za pochopení a vzájemnou podporu. Zároveň víme, že ode dneška probíhají zápisy do předmětů, prosíme tedy vyučující, aby zatím nijak neupravovali paralelky a umožnili studujícím klidný zápis dle stávajících možností, studenty a studentky žádáme, aby se v klidu zapsali do předmětů, které potřebují, situace s rozdělením bude následně řešena jen u některých předmětů, neobávejte se, že byste někde byli vyškrtnuti, vyučující vás u těchto předmětů budou po dohodě s garanty a řediteli informovat, jak se případně výuka modifikuje. Členky a členové vedení fakulty si jsou jako vyučující velmi dobře vědomi náročnosti situace a nechtějí žádná blesková dysfunkční řešení. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka FSV UK