Ocenění Zlatý kurz za ZS 2019/2020

Ocenění Zlatý kurz za ZS 2019/2020

Ocenění Zlatý kurz za ZS 2019/2020

Gratulujeme všem oceněným, kteří získali Zlatý kurz za nejlépe hodnocené kurzy zimního semestru akad. roku 2019/2020.

Ocenění se tradičně předává na zasedání Akademického senátu FSV UK a je spojeno s finanční odměnou (vedení fakulty je z finanční odměny vyjmuto). Z důvodu současné situace si vyučující připravili online kreativní poděkování svým studentům, která najdete na našem fakultním Instagramu.

Institut Kód předmětu Název předmětu Vyučující Asistentky/Asistenti
CJP JLB047 Ruština obecná

PhDr. Veronika Mistrová

 
IES NMMA701 Matematika I prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.

Bc. Jakub Takáč

Mgr. Marta Kossaczká

Mgr. Eva Buriánková

Mgr. Zdeněk Silber

Bc. Lenka Hýlová

  JEM132

Company Valuation

Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.

Mgr. Anton Astakhov, BA

Mgr. Alina Cazachevici

Mgr. Aleš Čornanič

Ing. Barbora Hildebrandt, MA

PhDr. Mgr. Petra Sokolová

Fan Yang

IKSŽ JKB104 Rozhlas a televize ve světě PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.   
  JJM355 Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.

 
IMS

JMB409

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

PhDr. Petr Balla

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

 

  JTM249 Evolution of Sino-American Realtions

Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.

 
IPS JPB228 Mírové smlouvy a konference v mezinárodním systému PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.  
  JPM925 Human-Artificial Intelligence Nexus

Mgr. Petr Špelda, Ph.D.

 
ISS JSB021 Základy demografie

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

 

 

JSM552

Klíčové otázky sociologické teorie

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.