Nový díl podcastu De Facto s absolventkou Terezou Smužovou

Tereza Smužová s moderátorkou podcastu Danielou Tollingerovou

Nový díl podcastu De Facto s absolventkou Terezou Smužovou

Jak se zrodil její vztah k Německu a jak se jí v zemi během studií žilo? Jak se dostala ke stáži v Bundestagu nebo Evropské komisi? A čím je zajímavá její současná práce na rektorátu Univerzity Karlovy? 

Další rozhovor Daniely Tollingerové pro podcast De Facto, tentokrát s Terezou Smužovou, absolventkou Německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií FSV UK. 

„Určitě je to tím prostředím na Institutu mezinárodních studií, kde všichni okolo mě měli zajímavé stáže a všichni byli velmi aktivní a pořád jezdili někam do zahraničí. To prostředí mě motivovalo v tom, že je šance se tam dostat, máme na to a máme i to zázemí, znalosti a dovednosti to zkusit a zvládnout to,“ říká o svém studiu na IMS FSV UK a také studentských stážích v zahraničí Tereza Smužová. 

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. 

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.