Navrhujte kandidátky a kandidáty do Akademického senátu FSV UK

volby do as fsvuk

Navrhujte kandidátky a kandidáty do Akademického senátu FSV UK

Volby do Akademického senátu FSV UK na volební období 2021 - 2023 proběhnou ve dnech 24. - 25. listopadu 2020. Hlasování bude probíhat elektronicky v časovém rozmezí 24. 11. od 9:00 až 25. 11. do 18:00.

Informace pro voliče

Řádně vyplněný a podepsaný návrh kandidáta odevzdávejte k rukám Volební komise prostřednictvím podatelny FSV UK v budově Hollaru v termínu od 12. října 2020 9:00 do 6. listopadu 2020 do 14:30. Návrhy podané po tomto termínu, návrhy podané mimo podatelnu nebo návrhy neobsahující všechny potřebné náležitosti dle Volebního řádu AS FSV UK, Čl. 4 nebudou do voleb zaregistrovány.

Základní informace pro kandidáty do AS FSV UK (AKTUALIZOVÁNO)

Formulář návrhu kandidátů

Úřední hodiny podatelny se mohou v závislosti na aktuálních opatřeních měnit. Sledujte prosím aktuality na webu FSV UK. 

Návrhy lze zasílat také poštou na adresu:

Volební komise AS FSV UK

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1