Nabídka startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK

Startovací byty pro mladé akademiky a vědce UK

Nabídka startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK

Dva startovací byty pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK jsou volné. Zájemci budou moci podat žádost o jejich přidělení do 1. května 2020.

Uvolněné startovací byty se nacházejí v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6. Jde o byt č. 1339 o rozloze 76,62 m2 a byt č. 1440 o rozloze 52,95 m2. Byty budou připravené k nastěhování po provedení drobných oprav způsobených běžným opotřebením současnými nájemci a po jejich vymalování. Předpokládá se, že byt č. 1339 bude k nastěhování nejpozději k 1. 10. 2020 a byt č. 1440 k 1. 8. 2020.

Veškeré podrobnosti včetně specifikace bytů a formuláře žádosti naleznete v přiloženém oznámení.