Mikayel Harutyunyan získal Cenu Josefa Hlávky pro rok 2022

Mikayel Harutyunyan získal Cenu Josefa Hlávky pro rok 2022

Mikayel Harutyunyan, absolvent bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance, získal Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy za rok 2022.

Mgr. Mikayel Harutyunyan vytvořil velmi zajímavou interdisciplinární diplomovou práci s názvem „Fighting Fake News with Accuracy: Dual Processing Perspective“. Jedná se o vysoce originální empirický výzkum zabývající se falešnými zprávami, snížením jejich vlivů na jednotlivce a mírou sdílení on-line pomocí opatření novinových zpráv varovacím štítkem.

Při svém studiu se účastnil také mezinárodních projektů zaměřených na společenské dopady pandemie Covid-19. Výsledky byly publikovány v renomovaných časopisech (např. Nature Human Behavior, Nature Scientific Data, Affective Science, Proceedings of the National Academy of Sciences). 

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Ceny byly předány 16. 11. 2022 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

Blahopřejeme!