Medici PRO očkování vyhráli Cenu Gratias Tibi

Medici PRO očkování vyhráli Cenu Gratias Tibi

Projekt Medici PRO očkování uspěl ve finále Ceny Gratias Tibi 2021, získal ocenění v kategorii do 30 let. 

Medici PRO očkování převzali cenu ve středu 15. 9. pod pražským metronomem na Letné. Oceněni byli v jedné z pěti kategorií. 

Projekt Medici PRO očkování se prostřednictvím osvěty laické veřejnosti a podpory kritického myšlení snaží zvýšit povědomí o významu očkování. Iniciativa je spoluprací studentů 2. lékařské fakulty UK se studenty Katedry Marketingové komunikace a PR na FSV UK. Jejich aktivity můžete sledovat také na Facebooku, Instagramu nebo na webu. 

Cena Gratias Tibi je iniciativou vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni a od roku 2014 oceňuje mladé lidi do 30 let, kteří se zapojují do veřejného života a nejrůznějšími aktivitami mění svět k lepšímu. 

Cenu Gratias Tibi v kategorii do 30 let v roce 2018 získal také projekt Stužák (Studenti žákům). Spolek založili studenti vysokých škol, kteří v rámci workshopů a her doplňují výuku na středních školách a mají za cíl zvýšit zájem žáků o různá témata z veřejného života. 

medici