Medaile MŠMT převzali Arnošt Veselý a Daniel Prokop

Medaile MŠMT převzali Arnošt Veselý a Daniel Prokop

Na konci srpna převzalo 35 významných osobností pedagogiky Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Medaile se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice jako medaile 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). 

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost získal profesor Arnošt Veselý a doktorand Daniel Prokop, oba působící na Institutu sociologických studií FSV UK. Medaile MŠMT jako nejvyšší ocenění v oblasti vzdělávání a výchovy předával ministr Robert Plaga.

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie UK a členem Katedry veřejné a sociální politiky. Zabývá se především vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky, sociálně-vědní metodologií a výzkumem veřejné správy. Kromě vědeckých projektů se podílel na celé řadě prakticky orientovaných projektů, například na přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a na vyhodnocení její realizace. Spolupracoval také na přípravě Strategie 2030+.

Mgr. et Mgr. Daniel Prokop působí jako výzkumník v Sociologickém ústavu a doktorand na Katedře sociologie. Jako kvantitativní sociolog se zabývá také analýzami předškolního vzdělávání. Je autorem analýzy problémů a výzev českého vzdělávání pro nadační fond Eduzměna a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v této oblasti. Vede sociologickou výzkumnou organizaci PAQ Research, která se věnuje analytickým projektům zejména z oblastí vzdělávání, sociálních problémů a veřejné politiky.

Všech 35 osobností pedagogiky naleznete zde. Všem oceněným gratulujeme!