Malvína Krausz Hladká: Cizojazyčné programy se staly zásadní součástí naší akademické obce

Malvína Krausz Hladká

Malvína Krausz Hladká: Cizojazyčné programy se staly zásadní součástí naší akademické obce

Jak se na FSV UK daří ukrajinským studentům? Jak chce nadále do budoucna zlepšovat studijní prostředí? A čemu se věnuje ve vlastním výzkumu?

Do podcastu De Facto přišla proděkanka pro studijní záležitosti Malvína Krausz Hladká. 

„Určitě chci upoutat pozornost uchazečů na dny otevřených dveří, které budou probíhat na všech našich institutech. Všechny informace, které budou chtít zjistit, se dozví právě na těchto osobních setkáních. Myslím, že to je ten nejlepší způsob, ptát se na konkrétní otázky a konkrétní studijní programy právě garantů, kteří na těchto dnech otevřených dveří budou přítomní,“ říká v rozhovoru Malvína Krausz Hladká.

Poslechnout si na SpotifyApple Podcasts, nebo Google Podcasts

Poslechnout si celý rozhovor na webu

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.