Magda Pečená: Největší inspirací pro mě byl pan profesor Mejstřík

Magda Pečená s Alicí Němcovou Tejkalovou

Magda Pečená: Největší inspirací pro mě byl pan profesor Mejstřík

Proč si po maturitě vybrala studium ekonomie? Proč se odborně zaměřuje zrovna na bankovnictví? Jaká byla práce v ČNB, Mezinárodním měnovém fondu nebo pro Člověka v tísni? A jaké to je trénovat malé děti atletiku? 

Hostem podcastu De Facto byla Magda Pečená, vyučující na Institutu ekonomických studií a předsedkyně Akademického senátu FSV UK. 

„Známí, co mají děti, se často se ptají na výhody různých vysokých škol. Já vždycky říkám, že FSV má nejlepší a velmi širokou nabídku zahraničních pobytů. A nejde jen o Erasmus, dneska je Erasmus pouze jedna z možností. Jsou i dlouhodobější pobyty, kde studenti mohou získat degree. A FSV je dobrým předpokladem pro to, že ti studenti budou schopní dosáhnout i titulů na zahraničních univerzitách,“ říká Magda Pečená. 

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts.

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečnm světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.