Lenka Šlegerová získala grantovou podporu z programu START

Start

Lenka Šlegerová získala grantovou podporu z programu START

Doktorandka Institutu ekonomických studií FSV UK, Lenka Šlegerová, získala grantovou podporu z programu START, podporující z Evropských strukturálních a investičních fondů vědecké projekty studentů doktorských studijních programů. 

Cílem projektu, na kterém se doktorandka IES podílí společně s MUDr. Petrem Michenkou (3. lékařská fakulta) a MUDr. Martinem Kočím (2. lékařská fakulta), je zavedení každoročního průzkumu klinických kompetencí a pracovních preferencí mezi studenty medicíny v České republice. Tyto faktory významně ovlivňují systém zdravotní péče, potřebná data však dlouhodobě chybí.

Projekt poskytne užitečné údaje k řešení problémů, jako je nedostatek zdravotnického personálu, dostupnost zdravotní péče nebo pochybení z důvodu nedostatečného výcviku.

Blahopřejeme k úspěchu!