Kvalita spánku úzce souvisí s kvalitou života

ilustrační obrázek

Kvalita spánku úzce souvisí s kvalitou života

Na rozdíl od délky spánku a „sociálního jetlagu“ souvisí kvalita spánku s kvalitou života jednotlivců, tvrdí nová studie sociologů Michaely Kudrnáčové a Aleše Kudrnáče. Výzkum je výsledkem společné aktivity FSV UK a Sociologického ústavu AV ČR. Studie vychází v odborném recenzovaném časopise s otevřeným přístupem PLOS ONE. 

Ačkoliv mnoho studií spojuje kvalitu spánku s celkovou kvalitou života, existuje jen málo výzkumů, které by zkoumaly souvislost změny délky, kvality a načasování spánku s kvalitou života jednotlivce v čase.

Analýza se zaměřila na otázky týkající se životní spokojenosti, pohody, štěstí, subjektivního zdraví a pracovního stresu spolu s otázkami týkajícími se délky spánku, kvality spánku a načasování spánku nebo „sociálního jetlagu“ (tj. míry nesouladu sociálně řízeného a biologického spánkového rytmu). Jedná se o první studii, která testovala dlouhodobý vliv „sociálního jetlagu“ na kvalitu života.

„Lepší spánek znamená lepší kvalitu života. I když je důležité, kdy spíme a jak dlouho spíme, jedinci, kteří mají kvalitnější spánek, mají také lepší kvalitu života, a to bez ohledu na dobu a délku spánku. Sledováním 4253 osob po dobu tří let jsme navíc zjistili, že u těch, jimž se zlepšil spánek, se také zlepšila kvalita života,“ uvádí autoři.

Článek je volně dostupný online