Krátkodobé mobility programu POINT

POINT

Krátkodobé mobility programu POINT

Program podpora internacionalizace (POINT) na Univerzitě Karlově je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace univerzity. 

Studenti mají možnost získat podporu na:

  • účast či výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
  • mezinárodní soutěže a mistrovství
  • studentské konference
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Upřednostňuje se aktivní účast studentů na workshopech a seminářích v délce do tří týdnů.

Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

  • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
  • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
  • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK

Jarní kolo univerzitního programu na podporu internacionalizace  POINT je otevřeno od 1. do 30. dubna 2021. Přihlášky se podávají prostřednictvím univerzitní aplikace. 

Více informací o pravidlech, vyplácení podpory a žádostech najdete na stránkách POINT