Jazykové kurzy pro studenty a zaměstnance

Jazykové kurzy pro studenty a zaměstnance

Centrum jazykové přípravy pořádá pro studenty FSV UK zářijový týdenní intenzivní kurz německého a francouzského jazyka. Zaměstnanci se mohou hlásit na jazykové kurzy angličtiny různých úrovní.

Týdenní intenzivní kurzy němčiny a francouzštiny pro studenty

Centrum jazykové přípravy otevírá v zimním semestru 2021/2022 týdenní intenzivní kurz německého jazyka (JLB111) a týdenní intenzivní kurz francouzského jazyka (JLB112). Kurzy proběhnou ve dnech 20. – 24. září 2021 a jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná vstupní úroveň A2), kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů obecného jazyka (JLB033 nebo JLB035). Kurzy doporučujeme zejména studentům, kteří v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu nepoužívali. Budou procvičovány všechny jazykové kompetence (porozumění slyšenému i čtenému textu, mluvený i psaný projev). Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby. Podrobnější informace k náplni a kreditovému ohodnocení obou předmětů naleznete v SIS.       

_____________________________

Kurzy angličtiny pro zaměstnance

Centrum jazykové přípravy pořádá v akademickém roce 2021/2022 jazykové kurzy angličtiny pro zaměstnance Univerzity Karlovy:

Konverzační angličtina nižší (úroveň B1)

 • Úterý 9.00-10.20 Hollar 11
 • vyučuje Mgr. Michaela Gloverová Konečná
 • výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
 • kurzovné: 4695,- Kč/rok

Konverzační angličtina vyšší (úroveň B2/C1)

 • Čtvrtek 9.20-10.50 Hollar 115
 • vyučuje Mgr. Marcela Staňková
 • výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
 • kurzovné: 3938,- Kč/rok

Academic English (úroveň C1/C2)

 • Pátek 9.00-10.20 Hollar 20
 • vyučuje Dr. Andrew Goodall
 • úroveň C1
 • výuka probíhá v ZS a LS, neprobíhá ve zkouškovém období
 • kurzovné: 4181,-Kč
   

Kurzovné je možné rozdělit do dvou částí (kurzovné za kalendářní rok 2021 a za rok 2022). Zaměstnanci FSV UK mají možnost využít příspěvek z FKSP na kurzovné.

V případě uzavření fakulty kvůli COVID19 bude neproběhlá výuka kompenzována (online výuka, vrácení kurzovného nebo jeho poměrné snížení).

Více informací a přihlašování na mailové adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz.