Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a italštiny  

Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a italštiny  

Centrum jazykové přípravy otevírá v zimním semestru 2022/2023 týdenní intenzivní kurzy německého jazyka, francouzského jazyka a italského jazyka. Na kurzy je možné se zapisovat od 23. června.

Kurzy jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná vstupní úroveň A2), kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů obecného jazyka (JLB033, JLB035 nebo JLB037). Kurzy doporučujeme zejména studentům, kteří v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu nepoužívali. Budou procvičovány všechny jazykové kompetence (porozumění slyšenému i čtenému textu, mluvený i psaný projev). Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby. Podrobnější informace k náplni a kreditovému ohodnocení předmětů naleznete v SIS.

Týdenní intenzivní kurz němčiny (JLB111)

  • Týdenní intenzivní kurz němčiny, konaný ve dnech 19. - 23.  září 2022, je určen studentům bakalářského a magisterského studia FSV, kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit učivo, jež je nutné pro zvládnutí vstupního testu do semináře Němčina I  (JLB033). Kurz doporučujeme zejména studentům, kteří se pohybují na úrovni A2/A2+, již v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu neprocvičovali. Vychází ze základních konverzačních a gramatických témat, která budou procvičována prostřednictvím všech jazykových kompetencí (porozumění čtenému a slyšenému textu, psaní, mluvení). Na závěr kurzu bude psán modelový vstupní test. Kreditové ohodnocení kurzu a další informace k němu najdete v sylabu předmětu JLB111 v SIS.

Týdenní intenzivní kurz francouzštiny (JLB112)

  • Týdenní intenzivní kurz francouzštiny, který proběhne ve dnech 12. – 16. září 2022, je určen studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná úroveň A2/A2+), kteří si chtějí před začátkem akademického roku zopakovat a usouvztažnit své znalosti z francouzštiny a také se lépe připravit na vstupní test do semináře Francouzština I (JLB035). V kurzu se bude pracovat zejména s didaktizovanými materiály vyučujících a bude v něm rovnoměrně zahrnuta ústní i psaná produkce a porozumění slyšenému i psanému projevu. Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby. Podrobnější informace k předmětu JLB112, za nějž lze získat dva kredity, naleznete v sylabu předmětu v SIS.

Týdenní intenzivní kurz italštiny (JLB117)

  • Týdenní intenzivní kurz italštiny, konaný ve dnech 19. - 23. září 2022, je určen především studentům, kteří v akademickém roce 2021/2022 absolvovali kurz Italština pro mírně pokročilé a chtějí dále pokračovat v navazujícím kurzu obecné italštiny – Italština I (JLB037). Do kurzu se však mohou zapsat i studenti, kteří Italštinu pro mírně pokročilé neabsolvovali, ale rádi by si v následujícím akademickém roce zapsali Italštinu I a nejsou si jistí, jestli je jejich úroveň italštiny dostačující. V intenzivním kurzu budeme celý týden opakovat a procvičovat témata na úrovni A2/A2+ a to ve všech oblastech jazykových kompetencí. V kurzu Italština I navážeme na jazykové dovednosti na této úrovni.