Hlasujte pro Mediky PRO Očkování v Ceně Gratias Tibi

Hlasujte pro Mediky PRO Očkování v Ceně Gratias Tibi

Iniciativa Medici PRO Očkování byla vybrána do finále Ceny Gratias Tibi v kategorii projektů organizovaných mladými lidmi do 30 let.

Cena Gratias Tibi je projekt vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni. Od roku 2014 oceňuje mladé lidi do 30 let, kteří se zapojují do dění kolem nás a nejrůznějšími aktivitami pozitivně ovlivňují společnost. 

Projekt Medici PRO Očkování je spoluprací studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se studenty Katedry marketingové komunikace a public relations na FSV UK. Projekt se prostřednictvím osvěty laické veřejnosti a podpory kritického myšlení snaží zvýšit povědomí o významu očkování. Jejich aktivity můžete sledovat na Facebooku nebo Instagramu.

Pro tento projekt můžete do 13. září 2021 hlasovat v divácké ceně Gratias Tibi - Ceně  České televize na tomto odkazu. 

Slavnostní vyhlášení laureátů všech kategorií a ocenění proběhne 15. září 2021.

Medici PRO Očkování