Fotografická soutěž Nerd Art Prize

vítězný snímek ročníku 2021 od RNDr. Vlaďky Moulisové z Biomedicínského centra. Fluorescenční mikroskopický snímek zobrazuje decelularizovaný skelet prasečích jater (fialová) s rostoucími endoteliálními buňkami původně izolovanými z prasete (buňky žluté s modrými jádry) v 200násobném zvětšení.

Fotografická soutěž Nerd Art Prize

Chaperon ERA Research Club vvyhlašuje fotografickou soutěž Nerd Art Prize. Letos můžete soutěžit ve dvou samostatných kategoriích:

- Věda a výzkum

- Freestyle (tedy jakékoli téma)

Nejlepší snímky v každé kategorii vybere komise složená z vedoucí skupiny projektu Chaperon. Vítězné snímky kategorie Věda a výzkum budou vyvěšeny v nově postavené budově kampusu Lékařské fakulty v Plzni a vítězové v obou kategoriích budou odměněni věcnými cenami.

Soutěžní výzva je otevřena všem studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy. Chcete-li se zúčastnit, zašlete svůj příspěvek spolu s krátkým popisem obrázku (co to je, jak byl pořízen, do jaké kategorie ho posíláte) na chaperon.nap@lfp.cuni.cz. Posuzovány budou pouze příspěvky zaslané prostřednictvím oficiálního e-mailového účtu Univerzity Karlovy a od jednoho soutěžícího bude přijat maximálně 1 obrázek. Snímek by měl být pořízen/vygenerován v letech 2021/2022. Do soutěže můžete posílat klasické fotografie, ale i jakýkoli druh instrumentálního výstupu nebo vizualizovaných dat apod.

Termín odevzdání: 15. září 2022

Na úvodní fotce je vítězka ročníku 2021 RNDr. Vladimíra Moulisová. Její fluorescenční mikroskopický snímek zobrazuje decelularizovaný skelet prasečích jater (fialová) s rostoucími endoteliálními buňkami původně izolovanými z prasete (buňky žluté s modrými jádry) v 200násobném zvětšení.