Distanční výuka na FSV UK (kulatý stůl)

Distanční výuka na FSV UK (kulatý stůl)

Distanční výuka na FSV UK (kulatý stůl)

Vážení vyučující,

srdečně vás zveme na kulatý stůl ke sdílení dobré praxe pro distanční výuku na půdě FSV UK. Diskuzi o možnostech distanční výuky povedou pan proděkan pro studijní záležitosti prof. Ladislav Krištoufek a člen kolegia děkanky dr. Jiří Remr.

Budeme rádi, když se k nám připojíte v pátek 25. září od 13:00 do 14:00 přes službu Google Meet na adrese meet.google.com/smd-ftdy-tyf .

Těšíme se na vaši účast!

Událost na Facebooku