CfP: workshop o hranicích ve střední Evropě

CfP: Workshop ‘The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s’

CfP: workshop o hranicích ve střední Evropě

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK pořádá v rámci výzkumného konsorcia Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern workshop na téma The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s

Workshop se koná 20. září 2019 v Praze. Přihlášky a abstrakty příspěvků je možné zasílat do 30. května 2019.

Kontaktní osoba: Kateřina Vnoučková, katerina.vnouckova@fsv.cuni.cz.

Call for Papers