Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

V letech 2017-2020 se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy řeší projekt "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern". 

Hlavní stránka projektu

Wohin verschwinden die Grenzen?

O projektu

Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference a workshopy, které jsou pořádány ve spolupráci členů výzkumného konsorcia.

Na Fakultě sociálních věd jsou řešiteli projektu vedoucí Katedry německých a rakouských studií Ota Konrád a studenti doktorského studia oboru Moderní dějiny Kateřina Papežová a Mikuláš Zvánovec. Spoluřešiteli projektu jsou spolu s Fakultou sociálních věd i Renata Cornejo za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Manfred Weinberg za Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, Wolfgang Schwarz za spolek Adalbert Stifter Verein, Andreas Michler za Univerzitu v Pasově a za Univerzitu v Řezně Walter Koschmal a Marek Nekula, který je rovněž mluvčím výzkumného konsorcia.

Projekt byl zahájen 1. června 2017 a bude probíhat do konce roku 2020. Projekt je financován Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou.

Online výstava

Vybledlé, ale ne ztracené. Po stopách šumavské historie

Výstava vznikla na základě fotografií ze studentské exkurze, jejímž cílem bylo seznámit se s místní historií německého osídlení a s iniciativami usilujícími o uchování společného česko-německého kulturního dědictví. 

Výstavu včetně doprovodných textů si můžete prohlédnout pod tímto odkazem.

Koordinátorem výstavy je Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země v Adalbert Stifter Verein, na přípravě exkurze a vytvoření výstavy se podílel Mikuláš Zvánovec z Katedry německých a rakouských studií.

Photo

Promoční projekty

Kateřina Vnoučková (FSV UK) profil
Téma: Vliv hranice na každodenní život obyvatel příhraničních regionů

Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989
Kontakt: katerina.vnouckova@fsv.cuni.cz
Anotace (nj + čj)

Mikuláš Zvánovec (FSV UK) profil
Téma: Die Schutzarbeit an der deutsch-tschechischen Sprachgrenze. 
Die Rolle der deutschen und tschechischen Schutzvereine bei der kulturellen Durchdringung 
der multinationalen Gebiete der böhmischen Länder im Habsburgerreich und in der Tschechoslowakei
Kontakt: zvanovec.m@gmail.com
Anotace (nj + čj)

Evgenija Maleninská (FF UK)
Téma: Literární vzpomínání na odsun/ vyhnání. Vývoj poetického a subjektivistického jazyka
vyprávění v 70. a 80. letech 20. století
Kontakt: e.tumanova@seznam.cz
Anotace projektu (nj+čj)

Václav Smyčka (FF UK, Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Téma: Odsun v současné české a německé literatuře a kulturách vzpomínání
Kontakt: smycka@ucl.cas.cz
Anotace (nj+čj)

Uskutečněné akce

Studentská exkurze na Šumavu

Termín: 29. – 31. 10. 2019

Bližší informace

Program

 

Workshop "The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s"

Termín: 20. září 2019, Praha

Call for Papers 

Program

Zpráva z workshopu

 

Konference "The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison"

Termín: 4. – 6. října 2018, Praha

Program

 

Workshop "Grenze – Gedächtnis – Friedhöfe"

Termín: 26. – 27. září 2018

Organizátor: Katedra německých a rakouských studií FSV UK

Program

 

Konference "Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität"

Termín: 26. – 28. dubna 2018

Organizátor: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí and Labem

Program

 

Sympozium "Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n"

Termín: 22. – 24. června 2017

Organizátor: Universität Regensburg 

Program

Zpráva ze sympozia

Cena za vynikající diplomovou práci

Oceněny budou tři nejlepší diplomové práce, které se tematicky vztahují k tématu projektu a které budou v akademickém roce 2018/2019 obhájeny na jedné ze zúčastněných institucí.

Termín přihlášek: 30. září 2018

Podrobnosti k vypsání 

Kontakt na FSV UK: Kateřina Vnoučková, katerina.vnouckova@fsv.cuni.cz


Výzkumné konsorcium vybralo z došlých návrhů tři vítězné diplomové práce, které obdrží cenu za vynikající diplomovou práci. Autorkami dvou oceněných prací jsou studentky naší Katedry německých a rakouských studií, které v roce 2018 úspěšně absolvovaly studijní obor Německá a středoevropská studia. Anežka Fojtíková uspěla se svojí prací na téma Hlučíňané ve wehrmachtu – konfliktní narativ v české kultuře vzpomínání, Michaela Ďurková byla oceněna za práci Holokaust v politickom diškurze postkomunistických krajín: prejavy prezidentov Českej republiky a Poľska. Třetí oceněnou je Elena Bös z Universität Regensburg se svojí prací Filmische Erinnerung an das Private im Spätsozialismus in Deutschland und Tschechien.

Studentky převezmou cenu v rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra, které se koná 28. – 30. listopadu 2018 v Mnichově.