Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

V letech 2017-2020 se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy řeší projekt "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern". 

Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference a workshopy, které jsou pořádány ve spolupráci členů výzkumného konsorcia.

Na Fakultě sociálních věd jsou řešiteli projektu vedoucí Katedry německých a rakouských studií Ota Konrád a studenti doktorského studia oboru Moderní dějiny Kateřina Papežová a Mikuláš Zvánovec. Spoluřešiteli projektu jsou spolu s Fakultou sociálních věd i Renata Cornejo za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Manfred Weinberg za Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, Wolfgang Schwarz za spolek Adalbert Stifter Verein, Andreas Michler za Univerzitu v Pasově a za Univerzitu v Řezně Walter Koschmal a Marek Nekula, který je rovněž mluvčím výzkumného konsorcia.

Projekt byl zahájen 1. června 2017 a bude probíhat do konce roku 2020. Projekt je financován Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou.

Hlavní stránka projektu

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

 

Wohin verschwinden die Grenzen?

Promoční projekty

Kateřina Vnoučková (FSV UK)
Téma: 
Vliv hranice na každodenní život obyvatel příhraničních regionů Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989
Profil, Kontakt 
Anotace (nj + čj)

Mikuláš Zvánovec (FSV UK)
Téma: 
Die Schutzarbeit an der deutsch-tschechischen Sprachgrenze. 
Die Rolle der deutschen und tschechischen Schutzvereine bei der kulturellen Durchdringung 
der multinationalen Gebiete der böhmischen Länder im Habsburgerreich und in der Tschechoslowakei
Profil, Kontakt  
Anotace (nj + čj)

 

Evgenija Maleninská (FF UK)
Téma: Literární vzpomínání na odsun/ vyhnání. Vývoj poetického a subjektivistického jazyka
vyprávění v 70. a 80. letech 20. století
Kontakt  
Anotace projektu (nj+čj)

Václav Smyčka (FF UK, Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Téma: Odsun v současné české a německé literatuře a kulturách vzpomínání
Kontakt  
Anotace (nj+čj)

Cena za vynikající diplomovou práci

Oceněny budou tři nejlepší diplomové práce, které se tematicky vztahují k tématu projektu a které budou v akademickém roce 2017/2018 obhájeny na jedné ze zúčastněných institucí.
Podrobnosti k vypsání zde ke stažení

Termín přihlášek: 24. září 2018

Kontakt na FSV UK: Kateřina Vnoučková Kontakt

 

Konference "Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität"
Termín: 26. - 28. dubna 2018, Organizátor: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí and Labem

Program

 

Plánované akce

Workshop „Grenze – Gedächtnis – Friedhöfe“
Termín: 26. - 27. září 2018
Organizátor: Katedra německých a rakouských studií FSV UK

Program

Uskutečněné akce

Sympozium "Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n",
Termín: 22. - 24. června 2017
Organizátor: Universität Regensburg 
Programzpráva z konference