Anna Umlaufová: Míra inflace neovlivnila důvěru v Českou národní banku

Anna Umlaufová: Míra inflace neovlivnila důvěru v Českou národní banku

Jak jako studentka získávala tipy a kontakty na zajímavé stáže? S jakou studentskou organizací dodnes spolupracuje? A co ji baví na práci v České národní bance?

Do podcastu De Facto přišla Anna Umlaufová, absolventka Institutu ekonomických studií na FSV UK. 

„Míru inflace si může každý najít na webových stránkách České národní banky a podle těch posledních predikcí by už mělo být, v uvozovkách, dobře, už by se měla snižovat.(...) Inflace se teď určitě objevuje (jako téma, ze kterého mají Češi strach, pozn. FSV UK). Zároveň ale neklesá důvěra, kterou lidé mají v Českou národní banku, což nám pomáhá právě s tou tvorbou té měnové politiky. Bez toho bychom se neobešli,“ říká v rozhovoru Anna Umlaufová. 

Poslechnout si na SpotifyApple Podcasts, nebo Google Podcasts

Poslechnout si celý rozhovor na webu

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.