Anglický speciál podcastu De Facto - hostem byl výzkumník Zachary Kramer

Zachary Kramer s moderátorem Philipem Katzem

Anglický speciál podcastu De Facto - hostem byl výzkumník Zachary Kramer

Co to je politická ekonomie? Jsou postsovětské země závislé na Rusku? A dokáže se Ukrajina plně přeorientovat na Evropu bez ekonomických ztrát?

Nová epizoda speciálního podcastu De Facto - tentokrát v angličtině. Se Zachary Kramerem, doktorandem z IPS FSV UK. Zachův výzkum je zaměřený na politickou ekonomii bývalého Sovětského svazu a střední a východní Evropy.

„Obecně lze říci, že samostatnost nebyla tak laskavá k zemím bývalého Sovětského svazu jako k zemím střední Evropy - třeba k České republice nebo Slovensku. V mnoha z těchto států jsme neviděli upevnění silné demokracie, neviděli jsme robustní hospodářský růst, vidíme spíše pokračující sféru vlivu Ruska v mnoha nebo dokonce ve většině z těchto zemí, ze kterých většina lidí ze západu nemá dobrý pocit. A to není způsobeno jenom rozdíly v těchto zemích nebo určitou inherentní zaostalostí v tomto regionu. Myslím si, že je to spíš způsobeno kombinací politických a ekonomických faktorů, které se vzájemně ovlivňují a které jsou zděděny ze sovětské pozůstalosti a pokračují. Utváří a omezují tento region,“ říká Zach Kramer.

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. 

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Tuto epizodou moderuje Philip Katz, doktorand z IKSŽ FSV UK.