Akademický senát FSV UK má nové předsednictvo

AS FSV UK

Akademický senát FSV UK má nové předsednictvo

V úterý 2. února 2021 se poprvé sešel Akademický senát FSV UK v novém složení.

První agendou nových senátorek a senátorů byla volba předsednictva a rozdělení jednotlivých komisí. Předsedkyní AS FSV UK byla zvolena Mgr. Magda Pečená Ph.D. z Institutu ekonomických studií. Místopředsedou za studentskou komoru se pak stal Bc. Nick Ojo Omorodion z Institutu mezinárodních studií.

Dalšími členy předsednictva AS FSV UK se stali za pedagogickou komoru Mgr. Veronika Macková, Ph.D. z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a Tomáš Kouba z Institutu politologických studií za komoru studentskou.

Pracovní komise pro toto volební období vznikly čtyři - ekonomická, legislativní, studijní a sociální. Plénum zároveň schválilo členy jednotlivých komisí.

Řádná zasedání Akademického senátu proběhnou v budově Hollaru nebo on-line v těchto datech:

  • 2. března 2021
  • 6. dubna 2021
  • 11. května 2021
  • 1. června 2021

Všem zvoleným členům předsednictva i jednotlivých komisí gratulujeme!