Robert Hoppe

Robert Hoppe

Robert Hoppe je emeritním profesorem na Ústavu vědy, technologie a politiky (STePS) Fakulty behaviorálních, managementových a společenských věd (BMS)  Twentské univerzity v Nizozemí. Hoppe vystudoval sociologii, politologii a vědecko-technologicko-společenské vědy. Během své akademické dráhy započaté roku 1973, působil na Univerzitě svatého Radbouda v Nijmegen, na Svobodné univerzitě v Amsterdamu, na Amsterdamské univerzitě, na Rutgersově univerzitě v Newarku, na Twentské univerzitě a na Americké univerzitě v Bejrútu.

V současné době předsedá Holandskému vědeckému středisku vědění, jež je součástí Holandské platformy vědění věnující se výzkumu elektromagnetických polí a zdraví. Je hlavním autorem série výročních regionálních zpráv udávajících ukazatele udržitelné správy Bertelmannovy nadace (Bertelmann Stiftung) pro své rodné Nizozemí. Je autorem pojednání The Governance of Problems. Puzzling, Powering and Participation (Bristol: Policy Press).

Spolu s Halem Colebatchem z Univerzity Nového Jižního Walesu v Sydney editoval příručku Handbook on Policy, Process, and Governing, kterou vydalo v prosinci 2018 nakladatelství Edward Elgar. Spolu s Nasserem Yassinem z Institutu Issama Farese pro veřejnou politiku a mezinárodní otázky na Americké univerzitě v Bejrútu (AUB) editoval monografii Women, Civil Society and Policy Change in the Arab World vydanou nakladatelstvím Springer/Palgrave Macmillan na počátku roku 2019.