Zasedání 6. 6. 2017

ZASEDÁNÍ AS FSV UK DNE 6. ČERVNA 2017

6. června 2017, 15.00 v H212 (Hollar)

Zápis ze zasedání 6. června 2017 (bude doplněn po schválení na dalším zasedání)

Program:

 1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
 2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK
 3. Vystoupení JM rektora UK prof. Tomáše Zimy
 4. Zprávy z komisí
 5. Informace vedení FSV UK
 6. Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK - předkládá děkan Končelík
 7. Modernizace Areálu Jinonice - informuje děkan Končelík
 8. Výroční zpráva za rok 2016 - předkládá proděkan Láb
 9. Opatření děkana - seznam center FSV UK - předkládá tajemník Gec
 10. Podmínky přijímacího řízení 2018/2019 - předkládá proděkan Soukup
 11. Akreditace Joint Degree International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (přílohy) - předkládá proděkan Karásek
 12. Návrh hodnocení vědy na FSV UK - předkládá děkan Končelík
 13. Stanovení termínů zasedání AS FSV UK v ZS a.r. 2017/2018
 14. Různé