Změny v podmínkách přijímacího řízení 2020/2021

Chystané změny v podmínkách přijímacího řízení 2020/2021

Změny v podmínkách přijímacího řízení 2020/2021

Vzhledem k aktuální situaci v nadcházejícím přijímacím řízení (nástup v akademickém roce 2020/2021) jsme provedli změny, které schválil Akademický senát FSV UK na svém květnovém zasedání. Finální detailní znění bude zveřejněno zde. Pokud není uvedena změna, zůstávají podmínky v aktuálním znění.

Standardní termíny fakultních přijímacích zkoušek (mimo SCIO – NSZ) budou probíhat od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020.

Náhradní termíny fakultních přijímacích zkoušek (mimo SCIO – NSZ) proběhnou od 29. 6. 2020 do 10. 7. 2020.

U fakultních přijímacích zkoušek bude způsob (tedy prezenční nebo distanční forma) dopředu oznámen uchazečům dle aktuální situace.

 

Institut ekonomických studií

 • Uznávané SCIO (NSZ) termíny: 7. 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020 a 30. 5. 2020 (online)
 • Jako plnohodnotnou náhradu za test NSZ Matematika je možné použít průměr ze středoškolských vysvědčení z matematiky, kdy se započítává pololetní a závěrečné vysvědčení z roku předcházejícího maturitě a pololetní vysvědčení z maturitního roku. Přepočet je následující: (i) Pro průměr rovný či nižší než 3,0 je ekvivalentní hodnota percentilu NSZ Matematika dána vzorcem (3 - X)*50, kde X značí průměr z vysvědčení. (ii) Pro průměr vyšší než 3,0 je ekvivalentní hodnota rovná nule. (iii) V případě, kdy student předloží průměr z vysvědčení i výsledek z NSZ Matematika, započítá se mu lepší z obou výsledků. (Při předložení středoškolského vysvědčení z matematiky z mezinárodního programu International Baccalaureate  budou výsledky přepočteny dle nejlepších dostupných informací.)
 • Percentil na základě předchozího bodu není možné použít pro prominutí přijímací zkoušky.
 • Způsob vložení vysvědčení do systému bude uchazečům komunikován.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

 • Uznávané SCIO (NSZ) termíny: 7. 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020 a 30. 5. 2020 (online)
 • 2. kolo proběhne ústním zkoušením 15. – 23. 6. 2020, náhradní termíny pro ústní zkoušení budou 2. – 3. 7. 2020.

Institut mezinárodních studií

 • Uznávané SCIO (NSZ) termíny: 7. 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020, 30. 5. 2020 (online) a 13. 6. 2020
 • U bakalářského studijního programu Teritoriální studia (prezenční forma) se ruší integrovaný test a uchazeči budou hodnoceni pouze na základě výsledků NSZ OSP.

Institut politologických studií

 • Uznávané SCIO (NSZ) termíny: 7. 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020, 30. 5. 2020 (online) a 13. 6. 2020
 • U bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy se ruší druhé kolo. Uchazeči budou hodnoceni pouze na základě výsledků NSZ OSP.
 • U navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní vztahy se ruší druhé kolo. Uchazeči budou hodnoceni pouze na základě výsledků testů z anglického jazyka a oborově zaměřeného testu z mezinárodních vztahů.
 • U navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostní studia se ruší testy z anglického jazyka a test ověřující motivaci ke studiu. Uchazeči budou hodnoceni na základě stručného CV, tří motivačních esejů a výsledků dosavadního vzdělání.
 • U navazujícího magisterského studijního programu Politologie se ruší přijímací pohovory. Přijati ke studiu budou uchazeči, kteří si podali přihlášku v řádném termínu a zaplatili registrační poplatek. Podmínkou k zapsání se do studia je řádné absolvování bakalářského studia.

Institut sociologických studií

 • Uznávané SCIO (NSZ) termíny: 7. 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020, 30. 5. 2020 (online) a 13. 6. 2020