Zemřel docent Filip Láb

Zemřel docent Filip Láb

Vedení fakulty s hlubokým zármutkem oznamuje, že náhle a nečekaně zemřel doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., vedoucí katedry žurnalistiky a garant doktorského studia na IKSŽ, bývalý proděkan pro vnější vztahy, předseda legislativní komise a dlouholetý senátor AS FSV UK, člen vědecké rady Univerzity Karlovy a uznávaný fotograf.

Poslední rozloučení proběhne v úterý 8. června v 12:15 v Krematoriu Motol.

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Nekrolog (Zdroj: ČTK).

Vzpomínka děkanky Alice Němcové Tejkalové.

Vzpomínka ředitele IKSŽ Jakuba Končelíka.

Vzpomínka studentů Filipa Lába v deníku A2larm.

Zavzpomínat, napsat vzkaz nebo vyjádřit vaši soustrast s pozůstalými můžete prostřednictvím online kondolenční knihy