Výzva pro studenty ubytované na kolejích UK

Výzva pro studenty ubytované na kolejích UK

Výzva pro studenty ubytované na kolejích UK

Žádáme studenty ubytované na kolejích UK, aby ve smyslu usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 odpovědně zvážili své další setrvání na kolejích UK. Pokud však existují závažné důvody, pro které nelze ubytování opustit (riziko šíření nákazy mezi rizikové skupiny osob při návratu do jiného místa bydliště), bude ubytování na kolejích těmto studentům ve shodně se sdělením ministra školství ČR ze dne 13. 10. 2020 nadále umožněno. 

Každý ze studentů se může rozhodnout, zda ubytování na kolejích UK opustí, či nikoliv. Pokud se student z důvodu prevence rizika šíření nákazy rozhodne zůstat na kolejích, doručí nejpozději do 14. 10.2020 do 18.00 hod. na Koleje a menzy UK (elektronickou formou na adresu koleje.bounce@kam.cuni.cz) čestné prohlášení obsahující specifikaci důvodů, pro které student vyhodnotil odjezd do svého místa bydliště jako rizikový. 

V případě, že se student rozhodne své ubytování ukončit a toto rozhodnutí oznámí na Koleje a menzy UK do 14. 10. 2020 do 18.00 hod. (elektronickou formou na adresu koleje.bounce@kam.cuni.cz), bude mu bez jakýchkoliv sankcí zrušena ubytovací smlouva ke dni 15. 10. 2020 s tím, že opuštění koleje (vystěhování) bude možné do 16. 10. 2020 včetně.

Univerzita nabízí studentům, kteří mohou odcestovat zpět do svého bydliště, ale chtějí z jiných důvodů zůstat v Praze (pracovní důvody atd.), možnost ubytování na hotelu Krystal v hotelovém režimu za zvýšených hygienických a epidemiologických opatření za zvýhodněnou cenu 5000,-Kč za lůžko a měsíc. Ubytování je možné od 15. 10. 2020. Žádosti o toto ubytování budou studenti směřovat na krystal@centrum-krystal.cz. Univerzita Karlova současně hledá možnosti dalšího navýšení ubytovacích kapacit hotelového typu ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. 

Výše uvedená pravidla se nevztahují na studenty, kteří mají dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 udělenu výjimku ze zákazu ubytování na kolejích, tedy na studenty kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, na studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost dle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, a dále na studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotních studijních programů, jakož i na studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách. 

 

JUDr. Tomáš Horáček

kvestor a vedoucí krizového štábu

 

V Praze dne 13. 10. 2020, 13.30 hod