Výzva k podávání žádostí do programu POINT odložena

Výzva k podávání žádostí do programu POINT odložena

Pro jarní kolo 2023 programu POINT je možné žádosti o podporu podávat až od 15. června do 30. června 2023. Přihlášky do programu POINT se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK), která bude otevřena 15. 6. 2023 v 6:00 hodin ráno.

Z důvodu opakovaného posunu termínu realizace jarního kola programu bude žadatelům umožněno požádat o finanční příspěvek na mobility konané od 1. května 2023. Znamená to, že budou zcela výjimečně moci žádat i na mobility, které budou ukončeny ještě před zahájením příjmu žádostí dne 15. června 2023.

Vzhledem ke zkrácenému období, během kterého bude možné odevzdávat žádosti v sytému IS Věda UK, žadatelům doporučujeme, aby si všechny povinné přílohy k žádosti zajistili již před spuštěním příjmu žádostí.

Důvodem rozhodnutí vedení UK ze dne 24. 3. 2023 pro odklad jarního kola programu je reforma finančního zdroje v souvislosti s nástupem nové prorektorky pro zahraniční záležitosti. Cílem reformy je vytvoření nové komise a více strategicky zacílená finanční podpora ku prospěchu všem žadatelům.

 

Bližší informace o programu POINT na stránkách Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy