Vyhlášení výzvy CENTRAL Workshops pro rok 2024

skupinový meeting

Vyhlášení výzvy CENTRAL Workshops pro rok 2024

Byla vyhlášena výzva CENTRAL Workshops pro rok 2024. CENTRAL-Workshops jsou networkingové projekty pro skupiny výzkumníků na univerzitách sítě CENTRAL s cílem iniciovat novou spolupráci (včetně inovativní výuky pro mladé výzkumníky) nebo podpořit existující spolupráci. 

Projekty mohou financovat jedno nebo dvě 2-3denní setkání na jedné ze zapojených partnerských univerzit CENTRAL (nebo dvou, pokud se budou konat dvě setkání) v období 1. září 2024 – 30. dubna 2025.

Vyplněný formulář přihlášky je nutné odeslat na email central-network@univie.ac.at nejpozději do 16. dubna 2024 – 23:59 CET.

Podrobné informace najdete na webových stránkách CENTRAL