Vyhlášení mimořádného stavu pro Univerzitu Karlovu

Covid

Vyhlášení mimořádného stavu pro Univerzitu Karlovu

Na základě čl. 66a Statutu Univerzity Karlovy vyhlašuje rektor z důvodu nouzového stavu a nebezpečí ohrožujícího životy a zdraví na Univerzitě Karlově mimořádný stav, a to Opatřením rektora č. 46/2020.

Od 5. listopadu 2020, kdy nabývá toto opatření účinnosti, je možné postupovat podle nových článků 66b až 66e Statutu Univerzity Karlovy.

Mimořádný stav bude trvat ode dne účinnosti až do odvolání, nejdéle však 60 dní.