Vyhlášení Ceny rektorky a Mimořádné ceny rektorky 2022

Vyhlášení Ceny rektorky a Mimořádné ceny rektorky 2022

 

Cena rektorky 2022

Cena rektorky Univerzity Karlovy pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti a své studium řádně dokončili v akademickém roce 2021/2022.

Jednotlivé návrhy obsahující zdůvodnění nominace, jméno, příjmení studenta, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování; název studijního programu, popř. studijního oboru a výpis studijních výsledků zasílejte v elektronické i tištěné podobě do úterý 18. 10. 2022 na oddělení vědy Mgr. Tereze Broučkové.

 

Mimořádné ceny rektorky 2022

Mimořádná cena rektorky pro studenty Univerzity Karlovy se uděluje za záslužný čin, popřípadě činnost, vykonanou během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za vynikající sportovní výsledky na národních a mezinárodních soutěžích.

Jednotlivé návrhy obsahující zdůvodnění nominace, jméno, příjmení studenta, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování; název studijního programu, popř. studijního oboru zasílejte v elektronické i tištěné podobě do úterý 18. 10. 2022 na sekretariát děkana Ing. Monice Mandové.

 

Status cen a podrobnější informace jsou k nahlédnutí zde.