Vyhlášení Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy 2020

Vyhlášení Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy 2020

Vyhlášení Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy 2020

Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje Cenu rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (pro společenskovědní programy pod názvem Cena prof. JUDr Karla Engliše) za akademický rok 2019/2020. 

Cena rektora může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu, kteří v jeho průběhu dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. 

Písemný návrh musí obsahovat:

  • jméno, příjmení absolventa, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování,
  • název studijního programu a studijního oboru,
  • studijní výsledky a hodnocení průběhu studia,
  • seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti,
  • zdůvodnění návrhu na udělení Ceny pro nejlepší absolventy.

Za fakultu je možné poslat pouze jednu nominaci za bakalářský studijní program a jednu za magisterský studijní program. 

Návrhy na udělení Ceny rektora lze zasílat v tištěné i elektronické verzi na Oddělení vědy k rukám Mgr. Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) nejpozději do úterý 13. října 2020.

__________________________________________________________

Rektor Univerzity Karlovy dále vyhlašuje Mimořádnou cenu rektora pro studenty Univerzity Karlovy za rok 2020.

Cena je udělována studentům, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v oblasti vědy, výzkumu, umění, prokázali mimořádnou občanskou statečnost či obětavost, nebo dosáhli mimořádných sportovních výsledků. 

Ocenění, které představuje diplom a finanční částka, je předáváno na slavnostním aktu, např. na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy.

Více viz Opatření rektora č. 44/2019.

Odůvodněné návrhy v tištěné i elektronické podobě zasílejte na Sekretariát děkanky FSV UK nejpozději do úterý 13. října 2020.

/foto: archiv UK/