Vyhlášení 25. ročníku ceny Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška FSV UK

Vyhlášení 25. ročníku ceny Josefa Vavrouška

V rámci oslav 30. výročí fakulty vyhlašuje děkanka FSV UK jubilejní 25. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška s podtitulem Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace.

Soutěže se se svými (nejen) závěrečnými pracemi mohou zúčastnit studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Uzávěrka zaslání prací je stanovena na pátek 17. července 2020.

Více informací o podmínkách účasti, udělované ceně i osobnosti doc. Vavrouška najdete na naší webové stránce Cena Josefa Vavrouška.