Výběrové řízení Erasmus+ zaměstnanecké mobility na duben-červen 2024

muž s batohem a kufrem

Výběrové řízení Erasmus+ zaměstnanecké mobility na duben-červen 2024

Bylo vyhlášeno výběrové řízení programu Erasmus+ na zaměstnaneckou mobilitu pro období duben-červen (včetně) 2024

Přihlášky můžete podávat prostřednictvím online systému IS věda v období od 1. 2. 2024 nejpozději do 29. 2. 2024 do 15:00h.

Na webu FSV UK najdete vyhlášku s veškerými informacemi včetně aktuálního formuláře Mobility Staff Agreement, který je nezbytnou součástí přihlášky. 

V případě dotazů se prosím obracejte na OZS, Michaelu Rudinskou na  adrese svoz@fsv.cuni.cz nebo telefonu +420 222 112 228.