Uskupení Coimbra Group vyhlásilo nový ročník Arenbergovy ceny

Uskupení Coimbra Group vyhlásilo nový ročník Arenbergovy ceny

Výzva k podání žádosti o Arenbergerovu cenu Coimbra Group je nyní otevřena. 

Arenbergerovu cenu (jejíž součástí je odměna ve výši 5000 €) mohou žádat absolventi magisterského studia, kteří během studia absolvovali Erasmus pobyt na jiné institucí, která je součástí uskupení Coimbra Group (seznam zde). Další podmínkou je, že daný absolvent musel magisterské studium absolvovat nejpozději 12 měsíců před podáním žádosti.

Zájemci musí odevzdat max. 4 stránkový text v angličtině, kde popíší svou diplomovou práci a to, jakým způsobem jim pobyt na Erasmu pomohl práci sepsat. Spolu s tím odevzdají vyplněný formulář.

Za Univerzitu Karlovu vybere rektorátní komise tři nejlepší přihlášky. 

Svou přihlášku a podklady můžete poslat do 10. listopadu 2021 na adresu svoz@fsv.cuni.cz.