Týdenní intenzivní kurzy němčiny a francouzštiny

language class

Týdenní intenzivní kurzy němčiny a francouzštiny

Kurzy proběhnou ve dnech 14. – 18. září 2020 a jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná vstupní úroveň A2), kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů obecné němčiny a obecné francouzštiny (JLB033 nebo JLB035). Kurzy doporučujeme zejména studentům, kteří v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu nepoužívali. Budou procvičovány všechny jazykové kompetence (porozumění slyšenému i čtenému textu, mluvený i psaný projev).

Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby. Podrobnější informace k náplni a kreditovému ohodnocení obou předmětů naleznete v SIS.

Studenti nastupující do 1. ročníků se mohou přihlašovat u vyučujících, studenti vyšších ročníků přímo v SIS (je nutno si nastavit akademický rok  2019/2020).